Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Nieuws

Scholen met voortrekkersrol in W&T-onderwijs bekend

Achttien basisscholen gaan in de regio Utrecht een voortrekkersrol spelen op het gebied van wetenschap, techniek en onderzoekend leren in het onderwijs. Deze zogenaamde vindplaatsscholen zijn een voorbeeld zijn voor andere scholen als het gaat om het vormgeven van W&T-onderwijs binnen een school. Een van de activiteiten die deze scholen zullen organiseren is een halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst voor andere basisscholen in hun regio.

Na een eerste oproep hebben zich in november 2016 bijna 30 scholen aangemeld om vindplaatsschool te worden. Na een selectieprocedure zijn er 18 scholen overgebleven die deze voortrekkersrol inderdaad zullen gaan spelen.

Plannen voor voorjaar 2017
Op 15 februari 2017 treffen de vindplaatsscholen elkaar op de W&T Academie. In mei / juni 2017 wordt daarnaast door deze scholen een bijeenkomst per subregio georganiseerd om ervaringen uit te wisselen op gebied van W&T-onderwijs. Alle scholen laten komend voorjaar middels korte video’s op de website zien hoe zij W&T beleid hebben vormgegeven op hun school. Hiermee hopen de scholen andere basisscholen te kunnen inspireren en stimuleren om vorm te geven aan W&T-onderwijs op hun eigen school.