Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Agenda

24 mei 2017
14:30 - 16:30
Teaching and Learning Lab, lokaal 3.25 in het Buys Ballot Gebouw, Princetonplein 5, Uithof, Utrecht

Video-clip maken over je eigen w&t onderwijs

Speciaal voor de 17 vindplaatsscholen wordt op 24 mei a.s.
in het Teaching & Learning Lab van de Universiteit Utrecht een training verzorgd voor de betrokken leerkrachten die over hun school een video aan het maken zijn, waarin Wetenschap & Technologie een centrale rol speelt.

De workshop zal verzorgd worden door Ruud Bisseling, een videoproducent met ruime ervaring bij de publieke omroep.

Wat gaan we doen?

  1. Het kan zijn dat jouw school al eerder (youtube) video’s heeft gemaakt. Dat is al mooie ervaring die je meeneemt naar deze workshop
  2. Misschien heb je de video voor w&t al gemaakt. Neem deze dan ook mee. In het lijstje hieronder staat wat elke school zich heeft voorgenomen.
  3. Misschien heb je nog helemaal geen ervaring. Dat is ook niet erg. Daarom hebben we juist deze middag.
  4. We kijken ook even naar het privacy-vraagstuk. Het kan een ‘besloten video’ zijn maar ook open op youtube bijv. Hoe regel je dat op een zorgvuldige manier?
  5. We gaan oefenen met korte stukjes video. Dit doen we onder andere met iPads waar eenvoudige video-software op staat.
  6. Uiteindelijk gaat het om een video van 2 a 3 minuten die de school moet maken. Het is dan heel belangrijk om in die korte tijd duidelijk te maken wat je wilt laten zien. Ook hier gaan we mee oefenen.

Locatie
TLL, lokaal 3.25 in het Buys Ballot Gebouw, Princetonplein 5, Uithof, Utrecht

Graag inschrijven middels dit online formulier

 

 

Hieronder een lijstje met de onderwerpen die de scholen zelf hebben aangedragen.

dalton_rijnsweerd_spo_utrecht De inhoud van de video wordt in nader overleg vastgesteld
amalia_astro_pcbo_baarn De inhoud van de video wordt in nader overleg vastgesteld
bavo_kalisto_harmelen Kinderen aan het woord over W&T (wat ze ervan leren), kinderen aan het werk (o.a. in het technieklokaal), leerkrachten aan het woord over wat zij zien bij het ‘leren van de kinderen’ als er meer wordt gewerkt vanuit onderzoekend en ontwerpend leren. Iets van de kinderen laten zien aangaande wetenschap, technologie en techniek.
cirkel_spo_utrecht De ontwikkeling die we als school doormaken tav onderzoekend leren door beelden op te nemen van een leerteambijeenkomst waar een thema/les wordt uitgewerkt en hoe daarna de les in de groep wordt uitgevoerd. 
groene_alm_ksu_utrecht De inhoud van de video wordt in nader overleg vastgesteld
werveling_pcbo_soest In de video komt de inzet naar voren bij de kleuters via een looproute die ook voor ouders is gemaakt bij een informatieavond (Laura Roelandschap). Verder de inzet en het gebruik van klooikofers en de diversiteit in de W&T activiteit in een bovenbouwgroep (Maaike Zijlstra).
windroos_t_sticht_wijk Opnames vanuit de praktijk en koppeling aan leerlijnen
malelande_kpoa_amersfoort
De inhoud van de video wordt in nader overleg vastgesteld
schouw_trinamiek_nieuwegein De inhoud van de video wordt in nader overleg vastgesteld
koppel_wereldkidz_zeist In de video moeten de activiteiten te zien zijn, die wij hier op Koppel doen. Het circuit moet in beeld zijn met de werkkaarten en materialen. Daarnaast moet zichtbaar zijn dat kinderen nieuwsgierig zijn en dat wetenschap voor iedereen is.
kameleon_wereldkidz_doorn Onze school werkt met verschillende arrangementen waarin ieder kind op een passend niveau onderwijs aangeboden krijgt. Hierbinnen bevindt zich het toparrangement waarin hoogbegaafde leerlingen voltijds onderwijs krijgen.  
zonnewijzer_pcbo_houten Kinderen die in staat worden gesteld om (nieuwe) talenten ontdekken; Inzet van de 21ste century skills. (creatief denken, samenwerkend leren, ICT, kritisch denken); Inzet van hogere denkniveaus; Reacties van kinderen, leerkrachten en vrijwilligers.
gerardus_majella_trinamiek_lopik De inhoud van de video wordt in nader overleg vastgesteld
vroonestein_trinamiek_nieuwegein In de video die als schoolportret op ktwt.nl zou komen te staan van Vroonestein moet in ieder geval het volgende naar voren komen. Vroonestein is een school met als slogan Samen ZELFbewust. Dat zien we ook terug in ons wetenschap- en technologie-onderwijs. We kennen de coöperatief leren strategie bij ons op school en zullen deze ook inzetten in de manier waarop onze kinderen werken aan hun 21e eeuwse vaardigheden.
lucas_galecop_trinamiek_nieuwegein Onderzoekend en ontwerpend leren – hoe bundel je de krachten met andere partijen?
balans_wereldkidz_veenendaal Dat wij een jonge innovatieve school zijn met een enthousiast team. Dat we zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en dat we ons onderwijsaanbod afstemmen op de toekomst. We zijn toekomstgericht. Leerlingen zijn actief met wetenschap en techniek bezig.
onder_de_bogen_ksu_utrecht Onze leerlingen laten zien hoe ze bij verschillende vakken binnen een project werken met onderzoeksvaardigheden. Ze leggen uit hoe ze van startpunt, via kennisoogst bij onderzoeksactiviteiten en verwerkingsactiviteiten uitkomen en wat ze daarvoor inzetten.
zonnewijzer_pcbo_houten Kinderen die in staat worden gesteld om (nieuwe) talenten ontdekken; Inzet van de 21ste century skills. (creatief denken, samenwerkend leren, ICT, kritisch denken); Inzet van hogere denkniveaus; Reacties van kinderen, leerkrachten en vrijwilligers.