Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Nieuws

Projectplan ktwt 2017-2018 met 6 speerpunten

KTWT gaat ook in het seizoen 2017-2018 aan het werk om Wetenschap & Technologie op de basisscholen te ondersteunen. In het projectplan zijn zes speerpunten geformuleerd.

Zes Speerpunten (en de weging in de begroting)

  1. Initiëren van professionele leergemeenschappen (39%)
  2. Organiseren van de jaarlijkse W&T Academie (16%)
  3. Organisatie van vijf subregionale bijeenkomsten (22%)
  4. Organiseren van de Grote Wetenschapsdag(11%)
  5. Organiseren van een masterclass voor en door pabo-docenten (7%)
  6. Afstemming met het bedrijfsleven (5%)

Initiëren van professionele leergemeenschappen

Toelichting:
Leerkrachten (en schoolleiders) die gedurende de komende drie jaar werken aan gezamenlijke thema’s in het gebied van Wetenschap & Technologie
Opbrengsten:
Er worden leergemeenschappen geiniteerd op een vijftal inhoudelijke thema’s. De groepen komen elk ongeveer 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Het gezamenlijke leereffect wordt gedragen binnen de betrokken scholen en daarbuiten gedissemineerd.

Organiseren van de jaarlijkse W&T Academie

Toelichting:
Jaarlijkse ontmoeting voor leerkrachten basisonderwijs in twee varianten: voor de ‘gewone’ leerkracht en voor de ‘ervaren w&t leerkracht/w&t coördinator)
Opbrengsten:
Jaarlijks reflectie- en bijtank-moment voor alle betrokken leerkrachten in de regio op het gebied van wetenschap en technologie.

Organisatie van vijf subregionale bijeenkomsten

Toelichting:
In feite een ‘kleine herhaling’ van de W&T Academie voor in de eigen subregio
Opbrengsten:
Door de ervaringen te delen met ‘leerkrachten uit de directe omgeving’ (zelfde stad/streek) kan de ‘horizontale professionalisering’ (leren van elkaar) nog beter z’n werk doen.

Organiseren van de Grote Wetenschapsdag

Toelichting:
Leerlingen en leerkrachten maken kennis met wetenschap en technologie in de klas. Elk jaar is er een ander thema.
Opbrengsten:
Door de goede ervaringen met de Grote Rekendag (groterekendag.nl) op het gebied van ‘krachtige professionalisering voor de zittende leerkrachten’ is in deze regio gekozen dit voor Wetenschap & Technologie ook verder uit te bouwen.

Organiseren van een masterclass voor en door pabo-docenten

Toelichting:
Het positioneren van W&T in het pabo-curriculum is een langjarig traject. Deze masterclass geeft de jaarlijkse tussenstand.
Opbrengsten:
Door deze ontmoetingen profiteert de regio van de initiatieven binnen de pabo’s (marnix, hu, alpo) en vice versa.

Afstemming met het bedrijfsleven

Toelichting:
Er zijn contacten gelegd met een aantal specifieke bedrijven in de regio, waardoor de kinderen van jongs af aan op een directe manier kennis maken met W&T.
Opbrengsten:
Specifieke bedrijven delen hun kennis planmatig t.a.v. van een onderwerp vanuit de W&T kant. De kinderen hebben daardoor op een ‘diepere’ en concrete wijze kennis gemaakt met onderzoekend of ontwerpend leren.