Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Terugblik W&T academie 2017 – Leren in de 21ste eeuw

Goede en inspirerende sfeer tijdens drukbezochte W&T academie

Tijdens de W&T academie ‘Leren in de 21e eeuw’, georganiseerd door de Universiteit Utrecht en het SPO Utrecht, op woensdag 15 februari kwamen ongeveer 180 basisschoolleerkrachten samen om te praten over de ontwikkeling van Wetenschap & Techniek-onderwijs in de komende jaren. Zo’n 50 basisscholen uit de regio Utrecht deelden kennis met elkaar rondom onderzoekend en ontdekkend leren tijdens postersessies en workshops. Inleidend spreker hoogleraar plantenziektekunde Corné Pieterse, legde aan de hand van zijn eigen onderzoek verbinding tussen de wetenschap en het basisonderwijs.

Vele leerkrachten gingen met elkaar in gesprek tijdens de georganiseerde postersessie. In deze sessie presenteerden de basisscholen de eigen ontwikkelingen en ambities op het gebied van W&T-onderwijs. Er werden vele tips met elkaar gedeeld: Van ‘ga gewoon beginnen’ tot ‘ontwikkel een eigen visie’ en ook ‘blijf vertrouwen op het lerende vermogen van de kinderen’ en ‘sluit nauw aan bij de belevingswereld van de kinderen’.  Willemijn Schot, projectleider W&T academie: “Uit de sessies bleek wel hoe serieus de verschillende bassischolen bezig zijn met het vormgeven van W&T-onderwijs op hun eigen school en hoe zeer de leerkrachten de waarde zien van het delen van kennis met elkaar”. Na de postersessie gingen de deelnemers uit een in maar liefst 9 verschillende verdiepende workshops. Hier werd verder ingegaan op een breed scala aan onderwerpen en werd druk gediscusieerd en geexperimenteerd. Tijdens de afsluitende borrel werd er onder het genot van een hapje en een drankje teruggeblikt maar ook al vooruit gekeken. Het was een mooie middag die smaakt naar meer!

Samenwerking met SPO Utrecht

De W&T academie werd dit jaar voor het eerst samen met het SPO Utrecht georganiseerd. Vanuit deze samenwerking is het gezamenlijke thema Leren in de 21e eeuw ontstaan. Eric van Dorp, bestuur SPO Utrecht: “Voor kinderen van nu is het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding essentieel voor hun toekomst.” De samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het basisonderwijs zal ook voor het nieuwe schooljaar een belangrijk speerpunt blijven.

Materialen

Bekijk hier de foto’s om een indruk te krijgen van de dag.

De presentatie van Corné Pieterse vindt u hier

Alle posters zijn gebundeld in een boekje dat u hier kunt vinden

Ook van de workshops is een aantal presentaties beschikbaar:

Als we hierop nog aanvullingen ontvangen zullen we ze hier toevoegen.

Evaluatie

Alle deelnemers hebben een email ontvangen met daarin een link naar de evaluatie. Als hiervan resultaten bekend zijn zullen we dat hier aanvullen.