Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Boeken

Recente publicaties:

Tool2: De ontwerper in de klas (2016)
Een handleiding voor leerkrachten om een ontwerper in de klas te ontvangen

Lesson Study bij W&T (2016)
Lessonstudy is een manier om als team op school samen lessen te ontwerpen
Onderzoeken in de rekenles (2016)
In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren
screenshotrapportls screenshotonderzoekeninderekenles
Taal in de context van W&T (2016)
Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd
Tool: Van hellingshoek naar hypothese (2015)
Talentonwikkeling Onderzoekend en Ontwerpend Leren
screenshottaalindecontextvan  
Wetenschapper in de klas (2014)
Wetenschappelijk onderzoek en technologie vertalen naar onderzoekend en ontwerpend leren in het basisonderwijs
Experimenteren in de rekenles (2013)
Handreiking voor leerkrachten om een brug te slaan tussen twee vakken, het vak wetenschap & techniek en het vak rekenen-wiskunde
 
Talent ontwikkelen met W&T (2012)
Verslag van een aantal concrete zoektochten van vindplaatsen
Wetenschap en Technolgie (2010)
IJkpunten voor een domein in ontwikkeling