Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Lessenseries

Tools 2: Ontwerper in de klas – een handleiding voor leerkrachten

In het boek Ontwerper in de klas wordt door middel van praktische voorbeelden en een toegankelijke handleiding inzichtelijk gemaakt hoe een leerkracht een ontwerper in zijn klas kan uitnodigen om zo samen de nieuwsgierigheid naar wetenschap en technologie bij de leerlingen aan te wakkeren. In een aantal lessen en een vervolgactiviteit komen de leerlingen in aanraking met een probleem waar een technische oplossing voor gevonden moet worden. Bij het bedenken van de oplossing worden zij begeleid door een ontwerper uit het betreffende werkveld. Het boek legt dit heel helder en stap voor stap uit. Voor leerkrachten in het basisonderwijs geeft het boek een stevige basis om Wetenschap & Techniek-onderwijs in de klas zelf vorm te geven.

screenshotontwerperindeklas

Tool: Van hellingshoek tot hypothese

Kinderen vragen zich van alles af over de wereld om hen heen: ‘Hoe komt het dat het ene blaadje rood kleurt in de herfst en het andere bruin?’, ‘Waarom ben jij sneller beneden met de slee dan ik?’, ‘Hoe komt het dat je in de ochtend soms de maan nog ziet?’. Soms lijkt het alsof de nieuwsgierigheid van kinderen afneemt in de latere schooljaren, terwijl verwondering en nieuwsgierigheid juist een goede ingang vormen om nieuwe dingen te leren. In deze bundel zijn een drietal ‘good practices’ opgenomen van lessen waarin de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt. Samen bieden de good practices voorbeelden van lessen onderzoekend en ontwerpend leren voor groep 1 tot en met 8. De lessen zijn zo beschreven dat leerkrachten er direct mee aan de slag kunnen. Veel ontdek- en ontwerpplezier gewenst!

Van hellingshoek tot hypothese (pdf)Voorkant van Hellingshoek

Andere publicaties

In de bundel wordt verwezen naar een aantal andere boeken. Deze vindt u hier.

Vindplaatsrapporten