Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Samenwerking en partners

Het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Midden Nederland (KTW&T) begeleidt en ondersteunt leerkrachten, scholen en schoolbesturen in het basisonderwijs op het gebied van wetenschap en technologie.

Dit doen wij door middel van:

 • praktijkonderzoek naar wetenschap en technologie (W&T) en onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). De opgedane kennis en inzichten worden ingezet om leerkrachten en scholen te professionaliseren en ondersteunen op het gebied van W&T en OOL
 • uitwisseling van kennis en leermiddelen
 • expertise ontwikkeling tijdens conferenties, themabijeenkomsten en professionaliseringstrajecten met schoolteams

Speerpunten 2017-2018

De volgende onderdelen staan centraal in het schooljaar 2017-2018.

 • Professionele leergemeenschappen (leerkrachten/schoolleiders werken samen aan de kwaliteit van het onderwijs)
 • W&T Academie (jaarlijkse regio-brede ontmoeting van leerkrachten en schoolleiders)
 • Subregionale bijeenkomsten (van de 5 subregio’s)
 • Grote Wetenschapsdag (jaarlijkse activiteit op het gebied van onderzoekend leren)
 • Masterclass pabo-docenten (afstemming tussen wat er op de pabo gebeurt en wat in de scholen)
 • Afstemming bedrijfsleven (kan het bedrijfsleven een bijdrage leveren?)

Achterliggende doelstellingen

 • het verzamelen van kennis en inzichten over hoe kinderen (en leerkrachten) op een onderzoekende en ontwerpende manier kunnen leren. We doen dit door middel van praktijkonderzoek naar onderzoekend en ontwerpend leren en W&T in de klas, waarbij de resultaten worden ingezet voor professionalisering van leraren(opleiders) en scholen;
 • scholen ondersteunen door middel van educatie en professionalisering;
 • het leren vaststellen van opbrengsten;
 • leren omgaan met talenten van leerlingen.

Penvoerderschap en samenwerking

Het KTWT is een initiatief van schoolbesturen in de regio, die in samenwerking met de Universiteit Utrecht zorgen voor toegang tot relevante vindplaatsen voor wetenschap en technologie. In Midden-Nederland bestaat een nauwe samenwerking tussen KTWT en het Wetenschapsknooppunt Utrecht (WKUU). Het WKUU wordt ingezet als knooppunt voor verspreiding van kennis en expertise onder scholen en schoolbesturen. Het KTWT werkt daarbij als funderend instituut, waarin kennis en leermiddelen worden ontwikkeld door middel van praktijkonderzoek, onderwijs- en organisatie ontwikkeling. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partners (o.a. universiteiten, Hogescholen, Universiteitsmuseum, maar ook gemeenten en bedrijven). Een verdere toelichting op de samenwerking tussen de partners (regionaal, landelijk, Europees) vind je hier.

Financiering

Het KTWT wordt mede gefinancierd door het Platform Bèta Techniek.

Meer informatie over het landelijke project Wetenschap en Technologie in de klas en W&T in ander regio’s.