Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Cirkel

Ambitie W&T-onderwijs
Vanaf februari 2016 is Onderzoekend Leren geïmplementeerd in ons onderwijs. Er is een werkgroep Onderzoekend leren. Leerkrachten werken samen in leerteams, waardoor ze van en met elkaar leren. Er zijn twee schoolbrede onderzoeksthema’s uitgewerkt. Gestart met relateren van onderwerpen aan de  SLO kerndoelen.
In verband met de verschillen tussen leerkrachten, is er stimulans nodig voor zowel achterblijvers als kartrekkers.

  • Schoolbreed thema Kunst: de gemaakte themalessen leggen we vast
  • Vervolgstap maken t.a.v verbinding kerndoelen W&T
  • Werken aan leerkrachtvaardigheden in relatie tot 21st Century skills voor leerlingen
  • Voor de omgeving zichtbaar maken van successen

Obs de Cirkel, Utrecht
Jenny Vervoort, directeur
www.obs-decirkel.nl/
post@obs-decirkel.nl