Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Lucas Galecop

‘Ontdek als leerkracht de kracht van het nieuwe leren: niet automatisch antwoorden geven maar lessen creëren waarin leerlingen zelf ervaringen kunnen opdoen en zelf op zoek gaan naar antwoorden’

Lucas Galecop2

Ambitie W&T- onderwijs

 • De leerkrachtvaardigheden vergroten voor het geven van onderzoekende en ontwerpende lessen in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt (afhankelijk van toekenning van subsidie) en Techniektalent.
 • Bij de leerkrachten vertrouwen en vaardigheden bevorderen.
 • Draagvlak bij het team vergroten
 • Dit schooljaar ligt de focus op ontwerpend leren.
 • Met 3 partijen samenwerken (ROC, UU, Techniektalent)
 • Het ROC ontwikkelt momenteel techniekkisten die we in ons onderwijs in kunnen zetten.
 • De UU kan een training van 2 middagen geven waarin de leerkrachtvaardigheden vergroot worden.
 • Techniektalent zal ons praktisch begeleiden door in samenwerking met iedere docent een les uit Naut ontwerpend voor te bereiden en uit te voeren.

Basisschool Lucas Galecop, Nieuwegein
Rianne Spiegelenberg, directeur
www.lucas-galecop.nl
directeur@lucas-galecop.nl

MeesterLeerdersGroep
 • Marianne Jacobs
 • Chantal Adelaar
 • Carla Zuurhout
Studiedag 8 maart 2017

‘Oefenen’ met de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren.

Ondersteunende vragen bij dit oefenen zijn: Waar staan de leerkrachten in hun eigen onderwijs en hoe bekwaam voelen ze zich daarin? Waar zouden ze willen staan?

Vervolgens gaan de leerkrachten aan de slag met een zelf bedacht thema en ontwerpen ze een onderzoek- of ontwerples. Men wordt gestimuleerd hierbij zoveel mogelijk de eigen interesse te volgen en te bedenken wat er past bij de bouw waarin ze lesgeven en overige thema’s die op dat moment spelen.

Aan de hand van de bedachte lessen wordt besproken wat meer open en gesloten manieren zijn om de lessen te geven. Iedere leerkracht gaat op zoek naar de manier waar hij/zij zich het meest prettig bij voelt. Na afloop van de bijeenkomst gaan leraren de les zelf geven en koppelen ze hun ervaring terug aan de MLG. Wat ziet zij in de klas gebeuren? Voelde de leerkracht dat ook zo?