Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Windroos

‘Stimuleer het ingaan op (onderzoeks-)vragen of thema’s die kinderen inbrengen. Dat levert betrokkenheid en een grote rijkdom en variatie aan onderwerpen op’

windroos

Ambitie W&T: Inhoudelijke integratie met vakken binnen het curriculum
De uitdaging die wij aan willen gaan is om met alle leraren van onze school het onderzoekend leren van de kinderen te matchen met de leerlijnen die we schoolspecifiek hebben ontwikkeld. Daarvoor moeten de leraren zich deze leerlijnen volledig eigen maken en gaan ze samen met de collegas proefondervindelijk leren vanuit praktijk en theorie om met de kinderen onderzoek te verrichten en ontwerpactiviteiten uit te voeren. We hebben al ontdekt dat het vinden van de juiste onderzoeksvragen daarbij een belangrijk leerpunt zal vormen, evenals de reflectie op het resultaat; zowel op het product als op het proces. Leraren moeten vanuit hun praktijk leren en reflecteren op het in interactie met de kinderen komen tot passend onderzoek en ontwerpactiviteiten.

Vernieuwingsschool Windroos, Wijk bij Duurstede
Lodewijk Bergsma
www.windroos.nl
Vernieuwingsschool@windroos.nl