PO Partnerschap regio Utrecht

Agenda

28 september 2016

Grote Wetenschapsdag

Het thema van de Grote Wetenschapsdag is dit jaar ‘Thuis op de Wereld’.  Migratiestromen zijn bijzonder actueel door de crisis in het Midden-Oosten. Daarnaast is dit voor Nederland ook een met de eigen geschiedenis verweven vraagstuk. Tijdens de Grote Wetenschapsdag zijn de leerlingen de hele ochtend bezig met activiteiten op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, en rekenen & wiskunde. Dit vindt plaats onder begeleiding van de leerkracht. De activiteiten zijn ontworpen door een team van de Universiteit Utrecht en richten zich primair op groep 5 t/m 8. Een handleiding, lesmaterialen en een overzicht van de activiteiten en een dagindeling worden aan de leerkracht verstrekt.

Deelname
De school kan gratis deelnemen. Inschrijven kan hier. Ruim voor de datum zullen wij lesmaterialen en een activiteitenoverzicht verstrekken. Voor vragen over een en ander kun je terecht bij: www.ktwt.nl