PO Partnerschap regio Utrecht

Agenda

17 november 2016
00:00 - 00:00
OBS de Bundel Apeldoorn

Inspiratiebijeenkomst Taal en Techniek

Programma onderdelen

Ervaringen uitwisselen uit de dagelijkse onderwijspraktijk

Experimenteren met NEMO-experts

Verdieping op het onderwerp Taal en Techniek door Martine Gijsel en Jantine Smit

Presentatie van W&T-lessen

Gezamenlijke maaltijd

Kosten

Deelname is gratis

Opgeven

Meld jezelf voor 11 november 2016 aan via: s.l.bouwmeester@saxion.nl