PO Partnerschap regio Utrecht

Agenda

27 september 2017
08:30 - 12:00
op school

Grote Wetenschapsdag

Aan de hand van een thema zoals water, migratie of licht maken groepen 5 t/m 8 van basisscholen kennis met wetenschap en technologie in de klas.

 De Grote Wetenschapsdag is een ochtend waarop bovenbouwgroepen van de basisscholen kennis maken met wetenschap en technologie in de klas. De leerkracht gebruikt de ter beschikking gestelde lesmaterialen om zich samen met de kinderen een woensdagochtend lang te verdiepen in een specifiek thema. Door het doen van proefjes, experimenten en onderzoek leren de kinderen meer over het onderwerp. De leerkracht wordt uitgebreid gefaciliteerd vanuit het project: het onderzoeksmateriaal, lesmateriaal en een handleiding worden ter beschikking gesteld.