PO en W&T in de regio Utrecht

Nieuws

Nieuwe folder voor het PO: samenwerking primair onderwijs en hoger onderwijs

‘Samenwerken om de wereld van het lerende kind uitdagender te maken’

Deze week is de nieuwe folder voor het PO verschenen met als titel: Samenwerking primair onderwijs- hoger onderwijs in de regio Utrecht, projecten voor het PO 2017-2018. De folder wordt in mei per post naar alle scholen in de regio gestuurd.

In de regio Utrecht werken verschillende partijen samen om een goed en passend aanbod neer te zetten voor het primair onderwijs in de regio. In deze samenwerking participeren de Universiteit Utrecht (Onderwijsadvies & Training, Centrum voor Onderwijs en Leren, Wetenschapsknooppunt), verschillende schoolbesturen PO en andere partijen. Het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap en Techniek (KTWT) is een voorbeeld van deze samenwerking.

Er wordt veel praktijkonderzoek gedaan naar het lerende kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Veel scholen hebben stappen gezet om dit praktijkonderzoek goed te benutten. De ambitie binnen de regio Utrecht is om elkaar te blijven stimuleren om de wereld van het lerende kind nog uitdagender te maken.

In deze folder vindt u enkele nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die vanuit deze samenwerking tussen de basisscholen en het hoger onderwijs zijn ontstaan.

Download
Download de folder hier