PO Partnerschap regio Utrecht

Nieuws

Energie-detective, project over energie-transitie

Een project voor leerlingen/leerkrachten basisonderwijs en pabo-studenten/docenten.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door PTVT.

Energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) wordt steeds concreter voor de gemiddelde burger, en het is belangrijk dat ook kinderen in een vroeg stadium (leeftijd 10-12 jaar) concrete beelden vormen door middel van onderzoekend leren en in samenwerking met ouders en professionals uit de omgeving van de school.

Het is een uniek initiatief, omdat het scholen met hun omgeving verbindt en hen samen laat werken aan de betekenis en de gevolgen van energietransitie. Bovendien zijn ook lerarenopleidingen hierbij betrokken (Marnix Academie, Hogeschool Utrecht), waardoor er veel aandacht is voor de professionaliteit van de (aanstaande) leerkracht. Het gaat namelijk niet alleen om innovatief lesmateriaal met veel mogelijkheden voor onderzoekend leren. Minstens zo belangrijk is het geven van concrete ondersteuning voor leerkrachten die zelf de verantwoordelijkheid willen nemen om het onderzoekend leren (met aandacht voor onderliggende basisvaardigheden) een structurele plek in hun lessen te geven.

Planning

December 2020

Start

De pabo’s worden geïnformeerd over het project. Pabo-studenten kunnen kiezen dit project op hun school uit te voeren.
Januari 2021

Inschrijving

Alle SPO- en PCOU-scholen worden geïnformeerd over het project en kunnen zich inschrijven.
Februari 2021

Data-verzameling

Elke leerling wordt in feite een ‘speurder’ die gaat kijken wat er in het eigen huis eigenlijk gebeurt met energie (wat voor energie, hoeveel energie, mogelijkheden voor besparing).
Studenten van de pabo’s en medewerkers van Technotrend begeleiden deze fase in de scholen.

Scholen kunnen eventueel ook nog in maart instappen (dit ivm corona)

Maart 2021

Data-verwerking en -analyse – eerste conclusies.

Na het speurwerk per huis (data-verzameling) nemen de leerlingen de data mee naar school, en worden de data in een gezamenlijke analyse bij elkaar gebracht.

Leerlingen (en leerkrachten) krijgen een beeld

April 2021

Van resultaten naar concrete voorstellen -> prototypering

Nu wordt gewerkt aan ideeën en prototypes voor ‘energie-transitie’. Dit wordt georganiseerd in de vorm van een prijsvraag. Vanuit het bedrijfsleven zal een jury worden samengesteld. Het beste voorstel wint …

Mei 2021

Evaluatie

De eindrapportage wordt opgeleverd in mei 2021.

De rol van leerkrachten/pabo-studenten

Via Marnix en HU vragen we om inzet van pabo-studenten die concreet – bijv. in hun stage-klas – aan het werk gaan met data-verzameling -> Zij moeten zelf een manier ontwerpen om de data van de speurders (van individuele huishoudens) samen te nemen (rekenen/wiskunde als ondersteunende vaardigheid!).
Het is belangrijk dat de klas (klassen) een goed beeld krijgen van de verzamelde data (en de interpretatie van die data).

Partners

  • Stichting Technotrend, Utrecht (stichtingtechnotrend.nl)
  • Regionaal netwerk wetenschap&technologie (ktwt.nl)
  • Marnix (marnixacademie.nl)
  • HU, Lectoraat didactiek van het bèta- en technologieonderwijs (ecent.nl/lectoraat-savelsbergh)
  • Regiocoördinatie techniek vanuit PTVT (ptvt.nl)
  • Most (elwier.nl/most)

Mede mogelijk gemaakt door …

JetNet/TechNet Wij Techniek ICSE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *