PO en W&T in de regio Utrecht

Leergemeenschap

In een leergemeenschap werken leerkrachten, schooldirecteuren en wetenschappers samen aan de kwaliteit van het onderwijs.

In 2017-2018 zijn de krachten gebundeld in de provincie Utrecht. Onderaan deze pagina kun je je opgeven.

In een leergemeenschap werken leerkrachten, schooldirecteuren en wetenschappers samen aan de kwaliteit van het onderwijs, op een specifiek onderwerp.

De onderwerpen van de leergemeenschap kunnen verschillend zijn: onderzoekend leren; diversiteit; verschil jongens-meisjes; wetenschap & technologie e.d.

De leergemeenschap (ongeveer 12 mensen) komt enkele keren bij elkaar in het seizoen 2017-2018 op een van de betrokken scholen. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur.

De opbrengsten (kennis, materialen, discussie) komen ten eerste ten goede aan de deelnemers, maar anderen (andere leerkrachten, scholen) kunnen indirect profiteren door de kennisverspreiding die ondersteund zal worden vanuit de Universiteit Utrecht.

Doe je mee?

Ben jij een leerkracht of schoolleider met een extra dosis energie?Kijk of het volgende bij je past.

Vijf subregio’s, vijf onderwerpen.

 1. Utrecht Stad. Coördinatie: Daltonschool Rijnsweerd (Ronald Goosen). Een a twee bijeenkomsten met huiswerk (georganiseerd door SPO). Onderwerp: 21st century skills
 2. Noord-Oost. Coördinatie: Malelande, Amersfoort (Jos Houtveen). Een a twee bijeenkomsten met huiswerk (georganiseerd door KPOA). Onderwerp: nog af te spreken
 3. Zuid-Oost. Coördinatie: Koppel, Zeist (Marloes Leijnse). Een a twee bijeenkomsten (georganiseerd door Wereldkidz, cluster ZALM). Onderwerp: wordt – online – geïnventariseerd voorafgaande aan eerste bijeenkomst.
 4. Zuid. Coördinatie: De Schouw, Nieuwegein (Floris Velis). Een a twee bijeenkomsten met huiswerk (georganiseerd door Trinamiek). Onderwerp: nog af te spreken
 5. West. Coördinatie: Bavo, Harmelen (Anke van Riel). Een a twee bijeenkomsten (georganiseerd door Kalisto). Onderwerp: verbinding tussen basisschool en bedrijven

Tussen de twee bijeenkomsten worden aparte afspraken gemaakt over wat leerkrachten en schoolleiders op hun school uitzoeken (een soort huiswerk).

Deze leergemeenschappen gaan aan het werk aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek. Een onderzoeker zal dan ook participeren in deze leergemeenschappen.

  1. Is roze een meisjeskleur? Onderzoek naar gender voorkeuren op school
  2. Kijken naar het verleden van de aarde. Hoe onderzoek je het klimaat van miljoenen jaren geleden?
  3. Gamen in de operatiekamer. Word je een betere chirurg met een Nintendo?

De drie leergemeenschappen starten (met een gezamenlijke aftrap in het universiteitsmuseum) op 25 januari 2018, 15.00-17.00 uur.
De slotbijeenkomst is op 15 maart 15.00-17.00 uur.
In de tussentijd worden aparte afspraken gemaakt.

Binnen de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) is een veelbelovende start gemaakt met het ontwikkelen van een infrastructuur en onderzoekscultuur in het Utrechtse PO. Vijftien scholen werken momenteel aan praktijkgericht onderzoek uit dat inzichten oplevert in een door de school zelf gesignaleerd praktijkprobleem. We hopen van harte dat de pilot verlengd wordt (per april 2018). Als dat het geval is, proberen we door vervolgonderzoek meer grip te krijgen op het optimaal vormgeven van samenwerking in communities van docenten, schoolleiders, schoolbestuurders en wetenschappers in kenniswerkplaatsen.

Als jij als leerkracht ook een idee hebt voor onderzoek dat je binnen je school (vanuit besturen KSU, PCOU en SPO) zou willen uitvoeren, neem dan contact op met je bestuur en met Lotte Henrichs (L.F.Henrichs [at] uu.nl).

Deelname

Ben je geinteresseerd? Neem dan contact met ons op!