PO Partnerschap regio Utrecht

Specialiseren in W&T op school

Als voorbereiding op een rol als specialist W&T of techniekcoördinator leert u hoe W&T-onderwijs kan worden ingebed in de eigen school en hoe je collega’s kunt betrekken en ondersteunen bij hun eigen W&T-onderwijs. Uitgangspunt hierbij is het opzetten en uitvoeren van een onderzoek op basis van actuele ontwikkelingen en thema’s in de school.
Onderwerpen: betrekken van het eigen team bij onderzoekend leren in de school, ondersteunen van collega’s bij de uitvoer van W&T-onderwijs, werken aan evaluatie en borging van W&T-onderwijs in de school.
Doelgroep: leerkrachten die zich willen specialiseren in W&T, techniekcoördinatoren.

Lees meer over het programma.