Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Onderzoeken in de rekenles

 

screenshotonderzoekeninderekenles

Jonker, V. and Wijers, M. (2016). Onderzoeken in de rekenles . Den Haag: Platform Beta Techniek.

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het innovatieprogramma van Kiezen voor Technologie. Uitgave Platform Bèta Techniek

Naast taal vormt rekenen een belangrijke basis in het primair onderwijs. Door deze positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum.In deze uitgave wordt ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

De voorbeelden in dit boekje laten zien hoe onderzoeken en ontwerpen een natuurlijk onderdeel zijn van rekenvaardigheden. Ze worden gesitueerd in de vijf rekendomeinen.

  • Domein verhoudingen
  • Domein verbanden
  • Domein meten
  • Domeine meetkunde
  • Domein Getallen