PO en W&T in de regio Utrecht

Amalia Astro

‘Als onderwijs aansluit bij de interesses van kinderen zullen zij meer betrokken, intrinsiek gemotiveerd en actiever zijn, waardoor zij meer zullen leren’

amaliaastro

Ambitie W&T-onderwijs
Om onderzoekend en ontwerpend leren en W&T een duurzame plaats te geven in het curriculum van de Amalia-Astroschool gaan groepsleerkrachten zelf, in en voor hun eigen groep, met regelmaat dit soort lessen verzorgen. Onderzoekend en ontwerpend leren wordt als didactisch principe toegevoegd en ingezet in het bestaande curriculum. Het doel is dat elke groepsleerkracht per week tenminste 30 minuten besteedt aan een les/ activiteit waarin onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat.

Kinderen zijn van jongs af aan geïnteresseerd in hoe de wereld in elkaar steekt en hoe dingen werken.  Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend en gemotiveerd om de wereld te onderzoeken en stellen voortdurend vragen. Onderwijs in Wetenschap en Technologie sluit aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen en doet recht aan het bètatalent van kinderen. Als onderwijs aansluit bij de interesses van kinderen zullen zij meer betrokken, intrinsiek gemotiveerd en actiever zijn, waardoor zij meer zullen leren.

Voor het schooljaar 2016-2017 is gevraagd om een (laagdrempelig) professionaliseringstraject te verzorgen voor de leerkrachten van de groepen 5 tot en met 8 van de school. Het doel van het traject is groepsleerkrachten bekwaam te maken in het ontwerpen en verzorgen van lessen waarin onderzoekend en ontwerpend leren uitgangspunt is.

Amalia-Astroschool Baarn
Jacques van der Vlies, directeur
www.amalia-astro.nl
info@amalia-astro.nl

Seizoen 2016-2017

– Deelname groepsleerkrachten van de groepen 5 tot en met 8 aan intern professionaliseringstraject uitgevoerd door Bart van Teutem, zoals omschreven in de aanvraag.

– Verslag van traject met inzicht in afspraken rond verduurzaming en voorbeelden van zelf ontworpen OOL-activiteiten/lessen