Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Balans

‘Wetenschap en Techniek zijn net zo gewoon als taal en rekenen; de kinderen vinden het alleen veel leuker!’

W&T op de Balans

Wereldkidz Balans is een jonge ondernemende school; ontdekkend leren is een van de pijlers van ons onderwijs. De kleuters bouwen en ontdekken binnen de methode lessen en tijdens het spelen in de hoeken. In de groepen 3-8 wordt W&T-onderwijs geïntegreerd in de methode lessen aangeboden (kubieke meters, lengtematen leren met ballonracen) of juist als aparte les bijvoorbeeld binnen een project (een project met een excursie naar het geofort, of een project over de werking van windmolens ). Regelmatig organiseren we workshops door de hele school. Deze workshops hebben als uitgangspunt het ontdekkend en ontwerpend leren. In ons voltijds hoogbegaafdenonderwijs wordt uitdagend W&T-onderwijs aangeboden als vast onderdeel van het curriculum.

Ambitie 2017-2018

  • De leerlijn programmeren borgen in de groepen 1-2, 7-8 (incl. topklassen)
  • De leerlijn programmeren voor groep 3-4-5-6 invoeren
  • De workshopmiddagen verder ontwikkelen en doorvoeren
  • De leerlijn W&T verder uitwerken en invoeren
  • Onderzoekend en ontwerpend leren onderdeel laten zijn van wereldoriëntatie
  • Scholing van team met betrekking tot de leerlijn W&T
  • Afmaken en borgen van het beleid voor W&T

Wereldkidz Balans, Veenendaal
Aukje van Hijum, schoolleider
balans.wereldkidz.nl
balans@wereldkidz.nl