Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Groene Alm

 “Zorg dat je een diversiteit aan materialen in de klas hebt. Werken met schoolbrede thema’s is zowel voor leerkrachten als leerlingen ongelooflijk leuk, het werkt stimulerend.”

KSU_OpDeGroeneAlm_2_web_26.jpg.1280x800_q85

 

Ambitie W&T-onderwijs in de onderbouw
Sinds de oprichting van onze school profileert de school zich met W&T-onderwijs. Wij hebben hier door de hele school heen aandacht voor.
Bij de kleuters integreren wij W&T -onderwijs in ontdekhoeken en in opdrachten die passen bij het thema en de ontwikkeling van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: de inrichting van de buitenruimte en het technieklokaal, een grote diversiteit aan materiaal en opdrachten. Tijdens het thema Water: een drijf- en zinkhoek, proeven met bevriezen en ontdooien, maken van een waterbaan en testen.

Voorbeelden van andere activiteiten op onze school: het demonteren van een computer, het ontleden van een bloem en deze onderzoeken met loepjes, een fiets in elkaar zetten. De thema’s die wij kiezen sluiten ook aan bij het W&T-onderwijs. Denk aan thema’s als transport, communicatie, restaurant & kunst. Het biedt ons mogelijkheden voor het integreren van W&T in het onderwijs.

Katholieke basisschool Op de Groene Alm, Utrecht
Judith van der Lee, directeur
www.ksu-opdegroenealm.nl
info.opdegroenealm@ksu-utrecht.nl