PO en W&T in de regio Utrecht

Nieuws

Duurzame samenwerking in regionale bètatechnieknetwerken

29 november 2019

Bijeenkomst georganiseerd door het platform ‘Talent voor Techniek’ (ptvt.nl).

Op deze vrijdag kwamen ongeveer 70 mensen bij elkaar vanuit de verschillende regionale ‘bèta-techniek’-netwerken (zie hieronder), om ervaringen uit te wisselen en vooral te kijken naar de toekomst en hoe daarin tot duurzame ontwikkeling te komen.

Overhandiging van het boek “Op weg naar nieuwe bestemmingen” aan OCW.

Deze drie netwerk-vormen zijn momenteel samengebracht binnen de koepel
ptvt.nl .

In Nederland zijn acht regionale w&t-netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om w&t-onderwijs aan te bieden. Het regionale netwerk heeft een loketfunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van w&t-onderwijs.

Het regionale karakter van deze netwerken is essentieel. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regio specifieke stimuleringsprogramma. Hiermee helpen de regionale netwerken basisscholen om w&t in hun onderwijsprogramma op te nemen op de manier die past bij de school.

wentindeklas.nl

Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. De regionale VO-HO netwerken zijn uitgegroeid tot een educatieve onderwijsstructuur waarin bijna 60% van de VO scholen participeert en waarin kennisdeling en gezamenlijke kennisontwikkeling over onderwijs en vakinhoud centraal staan. Naast tien netwerken zijn de regionale VO-HO netwerken met elkaar verbonden in een landelijke overleg en pakken ze gezamenlijk vraagstukken aan.

vohonetwerken.nl

Binnen Toptechniek in bedrijf (TiB) versterken het beroepsonderwijs,
overheid en het bedrijfsleven sinds 2012 de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. In 28 regionale netwerken van vmbo’s, mbo’s, bedrijfsleven en regionale overheid wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen, macrodoelmatigheid, samenwerking met het bedrijfsleven, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, professionalisering van docenten en onderwijsvernieuwing.

Toptechniek in bedrijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *