PO Partnerschap regio Utrecht

Agenda

11 nov 2020 - 11 okt 2020
Online

Matinee Café – Sprong-STEM – 11 November 2020 – Op weg naar samenwerking

Denk bij STEM-uitdagingen aan allerlei vormen van ‘geletterdheid’ (literacy) die we graag versterkt zien:

  • digitale geletterdheid (waaronder computational thinking)
  • (wiskundige) gecijferdheid (‘rekenen is leuker als je denkt’)
  • scientific literary
  • maar ook onderwerpen uit de zogenaamde ‘maker education’

De middag wordt georganiseerd door het kernteam van Sprong-STEM-Utrecht.

Vanuit het project Sprong STEM wordt op 11 november a.s. ‘s middags, een online meeting georganiseerd “Op weg naar samenwerking”, primair gericht op leerkrachten die (in zowel po als vo) aan het werk zijn/willen met uitdagingen in het zogenaamde ‘STEM’-gebied:

Science Zaakvakken uit de bèta-hoek (Natuur&Techniek)
Technology Techniek, technologie
Engineering Ingenieurswerk, maken
Mathematics Rekenen/wiskunde

Programma

15:00 – 15:10 Toelichting over het project Sprong-Stem

Een vierjarig ‘netwerk-project’ po-vo, hoe gaan we dat in de regio Utrecht doen? We zijn 1 september 2020 begonnen. We willen proberen in het voorjaar van 2021 te starten met het samenstellen van enkele ‘PLG’s’ (professionele leergemeenschappen) die vanaf het schooljaar 21-22 aan de slag kunnen.

15:10 – 15:40 PCOU – Op zoek naar een aanpak voor digitale geletterdheid

Veel scholen en leraren zoeken manieren om digitale geletterdheid te integreren in hun onderwijs. Het digitaal vaardig maken van leerlingen vraagt echter ook om digitale vaardigheden van leraren. Om beide groepen te laten kennismaken en experimenteren met digitale geletterdheid, wil PCOU Willibrord o.a. een innovatielab ontwikkelen in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Het lab is niet voorbehouden aan het onderwijs, maar wordt ook opengesteld voor inwoners en bedrijven van Utrecht.

Dit half uur begint met een tweegesprek tussen Miranda Wedekind (PCOU) en Kees Hoogland (HU, lectoraat gecijferdheid), en na enkele minuten kunnen alle aanwezigen doorpraten en uitwisselen in online ‘kanalen’.

Meer lezen over het innovatielab.

15:45 – 16:15 SPO – Technologie verandert ons (onderwijs) in razend tempo

Afgelopen jaren hebben we in de regio Utrecht veel samengewerkt op het gebied van wetenschap & technologie (vooral po, maar ook met verbindingen naar het vo). Het is zonneklaar dat de toekomstige burger door alle technologie om zich heen ‘anders door het leven zal gaan’ dan hoe we het vandaag doen. Dit gaat gepaard met nieuwe mogelijkheden, maar het stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen (met bijkomende gevaren).

Dit half uur begint met een gesprek tussen Ronald Goosen (SPO), Saskia de Jong (SPO) Mark van Greevenbroek (Daltonschool Rijnsweerd) en Joeri Baartscheer (OBS de Klimroos) en Elwin Savelsbergh (HU, lectoraat natuur en techniek), en na enkele minuten kunnen alle aanwezigen doorpraten en uitwisselen in online ‘kanalen’.

16:15 – 16:30 Korte samenvatting (met daarbij aandacht voor het organiseren van praktijkgericht onderzoek) en vooruitblik naar de komende maanden.

De inschrijving is open (en gratis).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *