PO en W&T in de regio Utrecht

Agenda

11 nov 2020 - 11 okt 2020
Online

Matinee Café – Sprong-STEM – 11 November 2020 – Op weg naar samenwerking

Denk bij STEM-uitdagingen aan allerlei vormen van ‘geletterdheid’ (literacy) die we graag versterkt zien:

 • digitale geletterdheid (waaronder computational thinking)
 • (wiskundige) gecijferdheid (‘rekenen is leuker als je denkt’)
 • scientific literary
 • maar ook onderwerpen uit de zogenaamde ‘maker education’

De middag wordt georganiseerd door het kernteam van Sprong-STEM-Utrecht.

Vanuit het project Sprong STEM wordt op 11 november a.s. ‘s middags, een online meeting georganiseerd “Op weg naar samenwerking”, primair gericht op leerkrachten die (in zowel po als vo) aan het werk zijn/willen met uitdagingen in het zogenaamde ‘STEM’-gebied:

Science Zaakvakken uit de bèta-hoek (Natuur&Techniek)
Technology Techniek, technologie
Engineering Ingenieurswerk, maken
Mathematics Rekenen/wiskunde

Zie ook de follow-up bijeenkomst (februari 2021)

Programma

15:00 – 15:20 Toelichting over het project Sprong-Stem

Een vierjarig ‘netwerk-project’ po-vo, hoe gaan we dat in de regio Utrecht doen? We (SPO, PCOU Willibrord, HU, UU) zijn 1 september 2020 begonnen. We willen proberen in het voorjaar van 2021 te starten met enkele ‘PLG’s’ (professionele leergemeenschappen).

Middels een tweetal pitches (vanuit SPO en vanuit PCOU) wordt kort uiteengezet welke onderwerpen in de twee werkgroepen van deze middag aan de orde zullen worden gesteld:

 • Leerlijn digitale geletterdheid (werkgroep 1)
 • Innovatielab (werkgroep 1)
 • Maaklab (werkgroep 2)
 • Toepassingen van robotica (werkgroep 2)

Daarna kiezen de aanwezigen in welk ‘kanaal’ (we werken in Teams) zij willen participeren.

NB. Het is niet zo dat een SPO-school/leerkracht alleen maar naar de SPO-werkgroep kan. Je kiest vanuit je eigen interesse. Vanaf januari gaan we kijken hoe we een en ander handig kunnen gaan organiseren in professionele leefgemeenschappen. Juist een mix van deskundigheid en achtergrond lijkt ons een goede voedingsbodem voor een actieve PLG.

15:25 – 16:15

Werkgroep 1

PCOU Willibrord – Op zoek naar een aanpak voor digitale geletterdheid

Veel scholen en leraren zoeken manieren om digitale geletterdheid te integreren in hun onderwijs. Het digitaal vaardig maken van leerlingen vraagt echter ook om digitale vaardigheden van leraren en docenten.
Om beide groepen te laten kennismaken en experimenteren met digitale geletterdheid, wil PCOU Willibrord een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid PO-VO en een innovatielab ontwikkelen in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Het lab is niet voorbehouden aan het onderwijs, maar wordt ook opengesteld voor inwoners en bedrijven van Utrecht.

Dit half uur begint met een driegesprek tussen Irene Eysink Smeets , Miranda Wedekind (PCOU Willibrord) en Kees Hoogland (HU, lectoraat gecijferdheid). Na dit gesprek kunnen alle aanwezigen doorpraten en uitwisselen in online ‘kanalen’.

Meer lezen over het innovatielab.

Werkgroep 2

SPO – Technologie verandert ons (onderwijs) in razend tempo

Afgelopen jaren hebben we in de regio Utrecht veel samengewerkt op het gebied van wetenschap & technologie (vooral po, maar ook met verbindingen naar het vo). Het is zonneklaar dat de toekomstige burger door alle technologie om zich heen ‘anders door het leven zal gaan’ dan hoe we het vandaag doen. Dit gaat gepaard met nieuwe mogelijkheden, maar het stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen (met bijkomende gevaren).

Dit half uur begint met een gesprek tussen Ronald Goosen (SPO), Saskia de Jong (SPO) Mark van Greevenbroek (Daltonschool Rijnsweerd) en Joeri Baartscheer (OBS de Klimroos) en Elwin Savelsbergh (HU, lectoraat natuur en techniek), en na enkele minuten kunnen alle aanwezigen doorpraten en uitwisselen in online ‘kanalen’.

16:15 – 16:30 Korte samenvatting (met daarbij aandacht voor het organiseren van praktijkgericht onderzoek) en vooruitblik naar de komende maanden.

In deze afsluiting zullen we middels Mentimeter informatie verzamelen:

 1. Welke projecten lopen er in feite al bij jou op school?
 2. Wat wil je dat er binnen het project Sprong-Stem verder wordt uitgezocht?
 3. Zie je zelf een rol binnen Sprong-Stem en hoe zou je die omschrijven?

De inschrijving is open (en gratis).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *