PO en W&T in de regio Utrecht

Nieuws

Regionale samenwerking po-vo-mbo en STEM

In de regio Utrecht wordt al intensief samengewerkt als het gaat om het onderwijs po-vo-mbo (ook in relatie tot de lerarenopleidingen, dus ho).

Vanuit de UU werd in 2021 een ‘position paper’ geschreven over de rol die de UU hierin kan spelen, met drie pijlers:

  • Pijler 1: Het actief promoten van leraar als beroepsperspectief bij de eigen opleidingen, het bevorderen van professionele ontwikkeling van leraren in samenwerking met onderwijspartners en samen met scholen onderzoeken of vakdidactieknetwerken kunnen worden opgezet of versterkt. De trekker van deze pijler is de directeur van de Graduate School of Teaching in tandem met de programmaleider Onderwijs voor Professionals.
  • Pijler 2: Het toekennen van een hogere urgentie aan onderzoek naar onderwijs en het uitvoeren van een landschapsanalyse op dit gebied om overzicht te verwerven op welke niveaus en vlakken UU onderzoek naar onderwijs wordt gedaan en wat ontbreekt. Deze analyse zou uitgevoerd moeten worden door een onderzoeker met contacten binnen in ieder geval de strategische thema’s DoY en IoS. Verder zou wederkerigheid en langdurige commitment bij het doen van onderzoek meer prioriteit moeten krijgen, zou de impact van onderzoek regelmatig geëvalueerd moeten worden, zouden bestaande samenwerkingen beter benut moeten worden bij het doen van onderzoek en zou meer geïnvesteerd moeten worden in samenwerking met partners die beleid informeren. Dit om gezamenlijk met partners een bijdrage te leveren aan de aanpak van maatschappelijke problemen.
  • Pijler 3: Het ontwikkelen van een stabiele lange leerlijn van vroeg- en voorschoolse educatie tot en met het mbo/hoger onderwijs in de regio Utrecht, het maken van een samenhangend programma van losse projecten, het opstellen van convenanten met samenwerkingspartners en het versterken van de samenwerking binnen de UU tussen de lange leerlijn en de educatieve opleidingen. Verder zouden activiteiten binnen deze pijler systematisch(er) geëvalueerd moeten worden op hun efficiëntie en effectiviteit en krijgen duurzame financiering. De trekker van deze pijler zou tevens de onafhankelijke voorzitter van de Regiegroep Scholennetwerken worden.

Bron

Arends, I. (Ed.) (2021). Regionaal samenwerken aan onderwijskwaliteit. Adviesrapport UU & Regionale Onderwijspartners. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *