PO en W&T in de regio Utrecht

Nieuws

1 februari 2023
13:00 - 14:30

Samen aan het werk met techniek. Aanpak voorjaar 2023

Utrecht: PCOU, SPO, KSU
Breukelen: Vechtstreek&Venen
(Amersfoort: KPOA, PCBO)

Stappen voorjaar 2023

N.a.v. de bijeenkomst van 1-2-2023 (zie hieronder) is een stappenplan voorjaar 2023 vastgesteld:

 • Continuering van de projecten Maken en Sprong-STEM
 • In de stad Utrecht 3 gesprekken (spo, pcou, ksu) om vast te stellen welke scholen in het seizoen 2023-2024 participeren (bij deze gesprekken: scholen, opleiding en sto)
 • Afstemming in Breukelen (voor zover niet al duidelijk)
 • Nadere afstemming tussen STO-Utrecht en STO-Amersfoort (t is for Tech)
13:00-13:15 Opening, toelichting op de huidige programma’s van STO en Po Partnerschap

We zijn met 12 mensen, met een goede vertegenwoordiging: po/vmbo-docenten, opleiders pabo/2eg, coordinatoren van gerelateerd projecten (t is for tech, sto-utrecht).

13:15-13:45 Twee casussen nader beschouwd:

 • Project MAKEN van X11. uit het o.z. rapport (2020): Het project MAKEN heeft volgens PO-leerkrachten in dit onderzoek bijgedragen aan hun gevoel van eigen kunnen. Leerkrachten hebben ervaren dat je als PO-leerkracht niet altijd zelf alles hoeft te weten en te kunnen. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met de materialen uit de Toolkit en kunnen vervolgens de leerkracht laten zien wat ze ontdekt en geleerd hebben. Korte toelichting door Piet Benthem (X11)
 • Project SPRONG-STEM, PLG maakonderwijs:
  Korte toelichting door Saskia de Jong (SPO)
13:45-14:15 Reacties

 • algemeen: daar waar scholen po/vo dicht bij elkaar liggen werkt samenwerking beter
 • algemeen: ‘labs’ op centrale plekken, maar ook in de scholen zelf (zowel vmbo en po), belangrijke kristallisatie-punten
 • algemeen: Globe is blij met de samenwerking met Stichting TechnoTrend
 • algemeen: Evenementen zijn ook interessant, zoals het Techniek-festival (Utrecht) Tech Experience Dag (Breukelen)
 • opleiding (marnix/hu): verankeren in het opleidings-onderwijs; studenten betrekken bij de vraagstukken van de scholen
 • schoolbesturen po (ksu, pcou, spo, ook kpoa/pcbo): graag dicht op de primaire processen van de scholen gaan zitten
 • sto-scholen: zeer veel bereidheid ook in het komend seizoen een stevige brug te slaan po-vo
 • we gaan iets ‘duidelijker’ samen optrekken: po-partnerschap en sto-utrecht en tisfortech (sto-amersfoort).
 • de gepresenteerde ‘casussen’ Maken en PLG Maakonderwijs gaan gewoon verder (een klein ‘zwaan-kleef-aan-effect’ is mogelijk
De zes STO-vmbo-scholen investeren de komende periode in hun eigen techniekonderwijs maar ook in de regionale en lokale samenwerking met PO-scholen. Zo verzorgen leerlingen van het vmbo lessen op de basisscholen, en is er materiaal beschikbaar vanuit het mbo.

Lees meer

Het PO Partnerschap werkt aan een brede professionalisering van hun docenten, waarin specifieke aandacht is voor wetenschap&technologie. Enkele basisscholen werken al samen met STO, door bijv. met hun leerlingen een bezoek te brengen aan de Innovatie&Prototyping Labs van de vmbo-scholen. En in dit kader wijzen we ook graag op het werk van het project Sprong-STEM.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *