PO en W&T in de regio Utrecht

Agenda

14 april 2021
14:15 - 15:30
online

Projectbijeenkomst Sprong-STEM – 14 april 2021 – over maak-onderwijs

14 april 2021 (14:15-15:30), online

Sprong STEM richt zich op de uitdagingen in het zogenaamde ‘STEM’-gebied:

Science Zaakvakken uit de bèta-hoek (Natuur&Techniek)
Technology Techniek, technologie
Engineering Ingenieurswerk, maken
Mathematics Rekenen/wiskunde

Programma op 14 april, 14:15-15:30

14:15 Kennismaken met Sprong – Stem en kennismaken met elkaar
14:30 Verwachtingen, behoeften, kansen en mogelijkheden verkennen rond het gezamenlijke doel ‘maakonderwijs verbinden aan leerlijnen’.
15:15 Afspraken maken voor eerste stappen en ontmoetingen binnen de PLG.
In dit seizoen 2020-2021 worden leergemeenschappen samengesteld op het gebied van digitale geletterdheid en maak-onderwijs, met vertegenwoordiging vanuit po en vo.

Op 11 november 2020 was er een eerste ontmoeting, en nu op 14 april gaan we concreet aan het werk:

  • Startend met een aansprekend voorbeeld (van maak onderwijs)
  • Het vaststellen wat we in deze samenwerking dit voorjaar – tot aan de zomer – willen bereiken
  • Wat zijn de concrete doelen zijn van het seizoen 2021-2022?
  • Wie gaat concreet bijdragen?

De middag wordt georganiseerd door het kernteam van Sprong-STEM-Utrecht.

De ondertitel bij deze PLG is Samen werken aan een doorlopende leerlijn ‘Maak-onderwijs’ (met of zonder maaklab).

Verschillende basisscholen (van SPO en van andere schoolbesturen) hebben (diverse materialen voor) een Maaklab waarin ze hun leerlingen laten werken en ontdekken. Maar hóe verbind je het werken in het Maaklab nou op een inhoudelijke en didactisch sterke manier aan overige onderdelen van je onderwijs (bijvoorbeeld thema’s, projecten)? Of hoe werk je aan Maakonderwijs zonder gebruik van een fysiek Maaklab? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen in de jaren op je school ook aan verschillende en in complexiteit oplopende ontwikkeldoelen werken als het gaat over het toepassen van de technologie in het Maaklab?

In deze PLG is de beginsituatie van jouw school het uitgangspunt. Daarnaast is het nodig dat je een duidelijke ontwikkelvraag hebt op bovenstaand thema. Deze ontwikkelvraag moet een schoolbreed gedragen vraag zijn die gelegitimeerd is vanuit de schoolontwikkeling, gedragen door de directie en waar ook het team bij betrokken is.

Aan de hand van de ontwikkelvraag stel je een plan op dat je in de komende jaren wil gaan uitvoeren binnen je school. Dit plan bevat fasen waarin je onderzoekt, opzoekt en uitprobeert. Dit doe je op je eigen school. Daarnaast wissel je over je ontwikkelvraag en -plan op regelmatige basis uit met anderen uit deze PLG. Je kunt daarbij ook op werkbezoek gaan bij elkaar, deskundigen uitnodigen, samen ontwikkelen, elkaar feedback geven en natuurlijk ervaringen delen.

Gezamenlijk leren jullie in het PLG van de uitvoering van de ontwikkelplannen op jullie scholen. Je wisselt dit onderling uit, maar deelt het gezamenlijk ook met andere scholen die geïnteresseerd zijn in jullie ontwikkeling. Je draagt zo ook bij aan de ervaringskennis op het gebied van het maakonderwijs.

In de PLG zit, naast andere leerkrachten van andere scholen, ook een onderzoeker vanuit het lectoraat ‘didactiek van het beta- en technologieonderwijs’ van de Hogeschool Utrecht. Deze onderzoeker heeft in de PLG een eigen rol als kritisch bevrager, meedenker met het onderzoeksplan en natuurlijk ook inbrenger van actuele inzichten.

In de PLG is ook een rol voor een vertegenwoordiger vanuit Volt!, een vmbo-school. Deze school werkt aan ‘doorgaande lijnen techniekonderwijs tussen PO en VO’ binnen het project ‘Sterk techniekonderwijs’ (STO). Binnen deze samenwerking is ruimte om gebruik te maken van elkaars expertise, te leren van de verbinding tussen maakonderwijs en inhoudelijke leerlijnen op het vmbo, docenten en leerlingen uit de vmbo-school te laten meewerken aan het uitvoeren van het ontwikkelplan binnen jouw school in de onderzoeks- en uitvoeringsfase.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *