Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Sint Bavo

Ambitie W&T-onderwijs
We hebben een visie op W&T geformuleerd. Iedere leerkracht heeft een lessenserie ontwikkeld rondom een thema. De kerndoelen zijn hierbij aangehouden en taal, rekenen en ontwerpend en onderzoekend leren is geïntegreerd.
Het speerpunt is dat kinderen zelf steeds beter in staat zijn onderzoeksvragen te formuleren en eigenaar kunnen zijn van hun eigen proces om tot antwoorden te kunnen komen. Verder samen lessenseries ontwikkelen, collegiale consultatie, met kinderen in gesprek. Maar ook formeel leren als het gaat om de coachende rol van de leerkracht. Verder professionaliseren in hoe je kinderen begeleid in dit proces.
Daarnaast willen wij ook kijken naar de mogelijkheden om vaker naar een museum te gaan waar ontdekkend en onderzoekend leren centraal staat (bv Naturalis, Universiteitsmuseum, Nemo) om als leerkracht te leren van de programma’s die ontwikkeld zijn en als kind gestimuleerd te worden door de omgeving om onderzoeksvragen te stellen.

Sint Bavoschool, Harmelen
Anke van Riel, locatie-directeur
www.st-bavoschool.nl
a.vanriel@st-bavoschool.nl

Overige betrokken medewerkers:
Wilma Vissenberg, Mandy Blom, Mariska Oostendorp

Seizoen 2017-2018


28 november 2017

Seizoen 2016-2017


24 april 2017

Seizoen 2015-2016

Maandag 24 oktober 2016 – van lespraktijk naar een visie op Wetenschap & Technologie

Woensdag 9 juni 2016 – De rol van taal bij onderzoekend leren

Dinsdag 10 mei 2016 – Onderzoekend en ontwerpend leren met zaakvakken

Donderdag 3 maart 2016

  • pdf

  • Huiswerk groep 1/2: Moestuin, groei. Dilemma: voorkennis
  • Huiswerk groep 3: Maak 50 cent met munten. Dilemma: groepjes
  • Huiswerk groep 4: Uitslag kubus. Dilemma: Motoriek
  • Huiswerk groep 5: Staafdiagram aflezen/tekenen. Dilemma: groepjes
  • Huiswerk groep 6: Grafiek. Dilemma: groepjes
  • Huiswerk groep 7: Omtrek, oppervlakte, inhoud. Dilemma: groepjes
  • Huiswerk groep 8: Zandbak: inhoud bepalen. Dilemma: Praktische uitvoering

11 januari 2016